• 10:00 23/08/2015
    Quý phu nhân tập 17 ngày 23/8 trên VTV2
    Emdep.vn - Quý phu nhân tập 17 ngày 23/8 trên VTV2 - Khi tỉnh dậy Sin Eh đã mình và Dong Min ở trong khách sạn, cả hai đều không một mảnh vải trên người. Cô cũng không thể nhớ hai người đã làm gì và tại sao họ lại đến được đấy.