• 08:00 22/08/2015
    Quý phu nhân tập 16 ngày 22/8 trên VTV2
    Emdep.vn - Quý phu nhân tập 16 ngày 22/8 trên VTV2 - Chang Min sẽ mạnh mẽ hơn để không ai có thể bắt nạt và coi thường mình. Anh chỉ có một yêu cầu duy nhất là Mi Na hãy bước ra khỏi cuộc đời anh.