• 11:00 20/08/2015
    Quý phu nhân tập 14 ngày 20/8 trên VTV2
    Emdep.vn - Quý phu nhân tập 14 ngày 20/8 trên VTV2 - Mi Na muốn Sin Eh quay trở lại làm việc ở trung tâm thương mại vì muốn Sin Eh hãy tránh xa Chang Min.