• 08:00 10/08/2015
    Quý bà cảnh sát tập 3 vietsub ngày 10/8
    Emdep.vn - Quý bà cảnh sát tập 3 vietsub ngày 10/8 - Young Jin vừa nộp đơn xin thôi việc thì nhận thông báo có vụ án Nam Sang Hyuk, ngay lập tức cô đến hiện trường vụ án.