• 06:00 04/09/2015
    Quản chồng là một việc làm vô nghĩa nhất của phụ nữ!
    Emdep.vn - Bạn có thể kiềm tỏa, kiểm soát chồng chặt 24/24h nhưng bạn có thể quản được suy nghĩ của anh ta? Nếu người đàn ông của bạn đã muốn ngoại tình thì kể cả bạn trói anh ta lại, anh ta vẫn ngoại tình trong tư tưởng. Cái kiểu ngoại tình này còn bi kịch hơn cả loại ngoại tình hữu hình kia!