• 09:33 13/06/2016
    Mình ơi!...
    Emdep.vn - Chồng nào mà chê vợ già, vợ xấu, không bằng người ta thì các mẹ cứ cho các ông ý đọc bài này nhé!