• 19:00 06/10/2016
    'Phở tử tế' phố Hàng Đường
    Emdep.vn - Gánh phở ấy chỉ mở hàng ngày từ giờ Sửu đến giờ Dần, đậm đà miếng sốt vang, nồng nàn sự quan tâm giữa cô chủ gánh và thực khách.