• 09:00 27/07/2016
    Gọi tên 36 phố phường qua những món ăn 'thần sầu'
    Emdep.vn - Ở Hà Nội, có nhiều món ăn dẫu không phải đặc sản, không phải cao lương mĩ vị nhưng không biết từ lúc nào đã in sâu vào tiềm thức của những con người Thủ đô mà chỉ cần gọi tên món là nhớ ngay tên phố.