• 08:13 06/10/2015
    Tình Cha tập 23: Bếp trưởng Chang tức giận
    Emdep.vn - Tình Cha tập 23 - bếp trưởng Chang rất bực mình khi biết bếp phó chế biến thực phẩm không tươi cho khách, và bảo nếu ông còn tái phạm thì hãy nghỉ việc đi