• 08:22 23/09/2015
    Tình Cha tập 14 ngày 23/8 lúc 22h30
    Emdep.vn - Tình Cha tập 14 - tin Chun Hyun ngủ với một chàng trai đã lan khắp bếp và cô không biết phải đối mặt với Jae Book thế nào.