• 08:00 18/09/2015
    Tình Cha tập 11 ngày 18/9
    Emdep.vn - Tình Cha tập 11 - Jeoshin muốn thay đổi của hàng Nam Đô theo hướng hiện đại hơn nhưng cô đã vấp phải sự phản đối từ phía bà Han và tất cả nhân viên trong cửa hàng.