• 09:35 01/06/2016
    Những câu nói nhận "nghìn like" của Phan Anh
    Emdep.vn - MC Phan Anh thường chia sẻ những quan điểm thẳng thắn về chuyện đời, chuyện nghề. Anh có những phát ngôn nhận được nhiều đồng tình của cư dân mạng, nhất là trong chương trình 60 phút mở.