• 06:00 08/09/2016
    Nữ công an đa tài bảo vệ phu nhân chính khách
    Emdep.vn - Với công việc của sĩ quan tiếp cận chuyên bảo vệ các yếu nhân, thượng úy cảnh vệ với chiều cao 1m74 Đặng Hồng Nhung là người giỏi võ, thạo kỹ năng sử dụng nhiều loại vũ khí.