• 16:04 14/10/2015
    Bầu show "chảnh" hơn cả sao
    Emdep.vn - Ngôi sao "chảnh" là lẽ thường vì họ là người của công chúng nhưng những người được gọi là quản lý, trợ lý của sao còn chảnh hơn ngôi sao mới là chuyện đáng nói.