• 07:00 30/11/2015
    Những cuốn sách khiến bạn thay đổi cái nhìn về thế giới
    Emdep.vn - Có những cuốn sách đọc xong là quên. Nhưng cũng có những cuốn sách buộc bạn phải nhìn lại lần nữa vào cuộc sống xung quanh mình, thay đổi cách đánh giá của chính mình về con người, về tình đồng loại và về cả thế giới.