• 09:34 31/08/2015
    Nhật kí gái ế!
    Emdep.vn - Khổ, mình khổ lắm! 30 xuân xanh rồi, người yêu chưa có, đối tượng “rình mò” cầm cưa cũng không, cả ngày, cả tuần, cả tháng, thậm chí cả năm vùi đầu vào việc. Nghỉ ngơi một tý thì lại đi chơi với hội bạn chưa thích lấy chồng, mẹ lo cũng đúng, nhưng mà…dạo này mẹ hơi quá thì phải. Mới có 30 chứ mấy…