• 07:00 10/09/2015
    Nhân viên khó bảo, sếp trị làm sao?
    Emdep.vn - Xưa có câu chuyện của hoàng đế Võ Tắc Thiên giết ngựa quý của vua vì ngựa quý dở chứng không chịu nghe lời chủ. Lý lẽ của bà hoàng đó là “Dù là ngựa quý nhưng sinh ra là để phục vụ vua, nếu không thuần phục được chi bằng giết bỏ”.