• 10:23 12/10/2015
    “Khoan hãy chửi sếp ngu!”
    Emdep.vn - Trước khi để cơn tức giận và cái Tôi xấu xí của mình bộc phát, bạn hãy tự hỏi lại mình “Nếu bạn cho rằng sếp ngu, thì tại sao người ta lại làm sếp còn bạn giỏi giang mà mãi chỉ là một đứa nhân viên quèn?”.