• 13:00 03/10/2016
    Nhấn mí xong bị sưng như... đắp bì lợn lên mắt
    Emdep.vn - Người thì cho rằng cô gái bị nhấn mí hỏng, người thì bảo đợi mấy hôm nó xẹp là ngon ngay. Nhưng hiện tại thì mí mắt của cô ấy trông thật thảm họa, sưng mọng lên không khác gì miếng bì lợn luộc!