• 15:00 09/07/2015
    Đừng là nhà lãnh đạo cô đơn!
    Emdep.vn - Từ xưa tới nay vẫn hay tồn tại quan niệm về hình ảnh nhà lãnh đạo một mình đứng nơi đầu sóng ngọn gió để đưa ra những quyết định sống còn cho công ty.
  • 09:20 21/01/2015
    Bạn có phải là một lãnh đạo giỏi?
    Emdep.vn - Một nhà lãnh đạo được cấp dưới "tâm phục khẩu phục" chắc chắn phải có những tố chất dưới đây. Hãy xem bạn có nằm trong số đó không nhé!