• 08:28 06/08/2015
    Nhà Chung tập 24 trên VTV9 lúc 21h
    Emdep.vn - Nhà Chung tập 24- biết cò nhà chuẩn bị giới thiệu khách mua nhà cho Khôi, Quang đã bảo Hana hãy giả vờ để Khôi bị tai nạn để anh không kịp về nhà.