• 08:29 20/07/2015
    Nhà chung tập 13 ngày 20/7 lúc 21h trên HTV9
    Emdep.vn - Nhà chung tập 13 - Khôi và Linh cùng nhau nhớ lại những khoảng thời gian tươi đẹp hạnh phúc trong quá khứ, và tự hỏi, có phải mình đã sai rồi không?
  • 10:01 18/07/2015
    Nhà chung tập 13 trên HTV9 lúc 21h
    Emdep.vn - Nhà chung tập 13 - Ái Linh và Khôi nhớ lại những khoảng thời gian hạnh phúc trước đây và tự hỏi, có phải mình đã sai lầm rồi không?