• 08:00 14/07/2015
    Nhà chung tập 10 ngày 14/7 trên VTV9 lúc 21h
    Emdep.vn - Nhà chung tập 10 với mâu thuẫn trong gia đình Linh - Khôi ngày càng nhiều, thậm chí Khôi đã bảo Linh viết đơn li dị, anh sẽ kí khiến Linh bị sốc nặng