• 07:00 10/10/2016
    Thạc sĩ tâm lý chỉ cách thoát khi bị ngáo đá uy hiếp
    Emdep.vn - Người trong tình trạng "ngáo đá" thường mất lý trí, không kiểm soát được hành vi nên có nhiều hành động nguy hiểm. Vậy phải xử trí như thế nào khi gặp người đang trong tình trạng "ngáo đá" hoặc bị những đối tượng này uy hiếp?