• 14:00 05/01/2017
    Việt Trinh được khán giả tặng vàng không đếm xuể
    Emdep.vn - Được khán giả tặng vàng không đếm xuể, suốt một năm không nhận được lời mời đóng phim... là những câu chuyện lần đầu được diễn viên Việt Trinh tiết lộ trong chương trình "Lần đầu tôi kể".