• 14:00 28/08/2015
    Bàn tay phố ngóng quê
    Emdep.vn - “Nơi nào có ký ức, nơi đó thành quê hương". Vậy nên, có gì ngạc nhiên khi mười mấy năm ở phố, thói quen xâm chiếm ký ức một cách tàn bạo thì Luân vẫn ngóng về thuở còn ấu dại, trên mảnh đất quê hương.