• 15:00 27/10/2015
    Khám phá nghệ thuật trà đạo Nhật Bản
    Emdep.vn - Hình ảnh thưởng thức trà đạo gắn với hình ảnh “một trái tim thuần khiết” và “kiểm soát những ham muốn” là một phần của tinh thần Zen, nó thúc đẩy tinh thần con người đến lối sống lạc quan, thanh cao...