• 16:00 03/09/2015
    Đằng sau tiếng trống trường...
    Emdep.vn - Ngày khai trường đầu tiên - một ngày vô cùng đặc biệt. Nếu một người bỏ lỡ ngày trọng đại này, sẽ là một sự hối tiếc lớn lao trong đời một con người...