• 08:26 17/08/2014
    Bói ngày theo mệnh, ngày 17 tháng 8
    (Em đẹp) – Với sự xuất hiện tỉ lệ tương đương của các sao tốt và sao xấu, đồng thời xuất hiện bởi các yếu tố thuộc hành Mộc và hành Kim bù trừ nhau nên các mệnh nên lựa chọn các yếu tố tương sinh để lấy lại năng lượng cho mình.