• 11:48 10/05/2016
    Đa năng là thử thách mà Linh LyBee đang chinh phục
    Emdep.vn - Với những bước học hỏi không ngừng, Linh LyBee đang hình thành một phong cách chỉ riêng mình có cũng như cố gắng giữ vững hình ảnh - một hình ảnh đa năng trong cuộc sống cũng như âm nhạc của mình.