• 07:00 26/04/2016
    Là con gái, ai cũng phải có đủ những kiểu áo này
    Emdep.vn - Có người nói “Là con gái thật khổ” cũng không hẳn là sai, bạn sẽ phải mua sắm rất nhiều thứ. Không chỉ tính giày, dép, mà chỉ riêng “áo đẹp” cũng đã không biết bao nhiêu cho đủ.