• 06:00 14/06/2017
    Mùa hái quả trên cao nguyên đá Hà Giang
    Emdep.vn - Mùa xuân, khách du lên Hà Giang để say với hoa đào, hoa lê, hoa mơ, hoa mận nở bung khắp núi rừng, thì mùa hạ nhiều người lại tìm lên cao nguyên với mùa trĩu cành quả ngọt.