• 07:00 06/09/2015
    Chân dung những “Mẹ Đốp” công sở rỗi chuyện!
    Emdep.vn - Các Mẹ Đốp thường chiếm dụng, tận dụng mọi thời gian ở văn phòng để tám chuyện làng. Ví như hôm trước có vụ đánh ghen, chồng quay sang bênh nhân tình, ôi thôi là các Mẹ Đốp tay dao tay thớt băm chặt thái trên mạng với đủ loại bình luận, bình phẩm cứ như chuyện nhà mình.