• 08:00 05/11/2016
    Quá khứ nhiều nước mắt của MC có nụ cười đẹp nhất VTV
    Emdep.vn - Phụ bố mẹ bán gà ở chợ, suốt 5 năm cấp 1 chỉ có một áo ấm mặc qua mấy mùa đông, gia đình phải chắt chiu từng đồng… là những tháng năm tuổi thơ cơ cực, nhiều nước mắt của MC có nụ cười đẹp nhất VTV – Nguyễn Thùy Linh.