• 13:00 12/12/2016
    Lương khởi điểm thấp đến khó tin của MC VTV
    Emdep.vn - - “Thật ra cũng khó nói, vì làm nhiều được nhiều, làm ít được ít, ăn theo định mức. Nói vui vui thì tầm 4 - 5 triệu. Trong khi mình phải lo rất nhiều thứ như trang phục, make-up” – Đức Bảo.