• 15:00 24/08/2015
    Nên mặc gì khi đi gặp đối tác làm ăn?
    Emdep.vn - ​Lựa chọn trang phục đúng nơi, đúng chỗ luôn khiến bạn tự tin và ghi điểm với đối tác ngay từ phút đầu tiên. Mặc đẹp trong khi làm việc ngoài việc tôn trọng bản thân còn thể hiện bạn là người biết tôn trọng người khác!