• 12:00 17/09/2015
    Sài Gòn, cafe và một góc ký ức
    Emdep.vn - Sài Gòn, những chiều vàng hiu hắt gió, lá me tây thả như mưa bụi xuống mặt đường. Có vậy thôi mà tự dưng nhớ những chuyện đâu đâu… Suýt chút thì quên cả lối về.