• 10:00 31/01/2017
    Lễ hội sắc bùa ngày Tết của người Mường
    Emdep.vn - Lễ hội sắc bùa thực chất là một loại hình xướng dân gian của dân tộc Mường, đi kèm với một số nghi lễ cầu mong năm mới phát tài, đất đai màu mỡ, mùa màng bội thu, mọi người đều khoẻ mạnh, may mắn.