• 14:00 27/10/2015
    Sợ con gái về nhà chồng bị khinh, bố mẹ đẻ bán cả đất để lo hồi môn!
    Emdep.vn - Chỉ còn 2 tháng nữa là đến ngày cưới, đúng ra tôi đang phải vui vẻ để chuẩn bị cho việc trọng đại của cuộc đời mình. Nhưng nhìn việc bố mẹ đã chạy vạy khổ sở để lo cho cái công cuộc cưới xin hòng làm đẹp mặt với thiên hạ, với gia đình nhà chồng mà tôi thật chẳng muốn cưới một chút nào.