• 13:00 08/08/2016
    Lá đu đủ có thực sự chữa khỏi ung thư?
    Emdep.vn - Trong y văn của Việt Nam, lá đu đủ được nhắc đến như một vị thuốc chữa khỏi nhiều bệnh nhưng công dụng chữa khỏi ung thư có thể đã bị tam sao thất bản do truyền miệng.