• 17:00 09/03/2016
    Ký ức ám ảnh về người cha nghiện ngập
    Emdep.vn - Chiều nay, tôi đến chùa để viếng bố tôi. Nghe tiếng chuông tiếng mõ, lòng tôi dịu lại… Thôi thì cũng qua đi một kiếp người. Chỉ thấy lo sợ, bất an cho những ai trót sa chân vào con đường nghiện ngập như bố tôi...