• 14:00 31/12/2016
    Ai nói có chồng đảm đang như tôi là sướng?
    Emdep.vn - Ai cũng nói tôi có phúc mới lấy được người chồng vừa giỏi giang, vừa chăm chỉ làm việc nhà. Nhưng quả đúng là "ở trong chăn mới biết chăn có rận", cái sự chăm chỉ, đảm đang của anh đôi khi khiến hạnh phúc của tôi không trọn vẹn!