• 06:00 26/10/2016
    Giật mình vì hạn dùng của khẩu trang 'xịn'
    Emdep.vn - Khẩu trang có lớp than hoạt tính đang được quảng cáo là sản phẩm ngăn ngừa tuyệt đối các chất ô nhiễm trong không khí… nhưng có một sự thật được 'quên' đi.