• 16:00 09/05/2016
    Tài năng trẻ đang bị TV show khai thác ở mức báo động!
    Emdep.vn - Ngày càng nhiều những chương trình tìm kiếm tài năng trẻ được tổ chức. Đi cùng với đó là sự lo lắng cho cả một thế hệ nghệ sĩ mới khi họ chưa kịp hoàn thiện những kỹ năng lẫn tố chất cần thiết.