• Trang chủ»
  • keu troi - Tổng hợp các tin về chủ đề keu troi
  • 08:32 11/01/2017
    Con nghỉ Tết hơn nửa tháng, phụ huynh kêu trời
    Emdep.vn - Theo lịch học sinh Tp.HCM được nghỉ tết 14 ngày. Tính số ngày nghỉ thực tế gồm cuối tuần học sinh được nghỉ tổng cộng 16 ngày. Thời gian nghỉ tết của học sinh “vênh” quá lớn với thời gian nghỉ tết của phụ huynh.