• 19:00 03/06/2016
    Lời cuối cho tình yêu đầu
    Emdep.vn - Có lẽ mình có duyên mà không có phận anh nhỉ. Em sẽ hạnh phúc khi ở bên một người chấp nhận mọi thứ ở em, trân trọng em và cả gia đình em nữa.