• 13:00 04/03/2016
    Cái kết cho kẻ tọc mạch nơi công sở
    Emdep.vn - Về cơ bản thì, ở đâu, các bức vách cũng đều có tai. Nhưng riêng ở công ty tôi, thì “cái tai” còn dò sóng một cách nhanh nhạy quá, dẫn đến nỗi khổ của không biết bao nhiêu người! “Cái tai” cứ nghe được một vài chi tiết chắp vá, thế là suy diễn, thế là lắp ghép thành những câu chuyện hại người.