• 08:00 01/09/2015
    Kẻ giấu mặt tập 36 ngày 1/9 trên HTV7
    Emdep.vn - Kẻ giấu mặt tập 36 ngày 1/9 trên HTV7 - Vì đã ra một điều kiện với ông trùm là nếu không hoàn thành nhiệm vụ thì ông ta sẽ giết mẹ con Loan nên Lý không thể làm khác được.