• 09:00 20/08/2015
    Kẻ giấu mặt tập 30 ngày 20/8 trên HTV7
    Emdep.vn - Kẻ giấu mặt tập 30 ngày 20/8 trên HTV7 - Ông trùm đã bắt đầu nghi ngờ Quân mã tấu, ông ta yêu cầu Hải phải lưu ý nếu thấy có biểu hiện bất thường thì phải xử lý ngay lập tức.