• 08:00 11/08/2015
    Kẻ giấu mặt tập 24 ngày 11/8 trên HTV7
    Emdep.vn - Kẻ giấu mặt tập 24 ngày 11/8 trên HTV7 - Trương Vũ tìm đến Cường iphone để lấy đoạn thẻ nhớ có đoạn quay phim cảnh hắn giết Huyền tay ga bị Chuột biết được.